MUDr. Jana Lieberzeitová

MUDr. Jana Lieberzeitová

Vystudovala jsem lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již za dob studií jsem věděla, že klasická školská medicína mi neposkytuje dostatečně přesvědčivé vysvětlení vzniku některých nemocí a zároveň efektivní postupy jejich léčby. Věděla jsem, že mému smýšlení je mnohem bližší medicína celostní, která se na člověka dívá jako na celek a ne jako na soubor diagnóz a laboratorních výsledků. Proto se postupně rozvíjel můj zájem o alternativní metody, k jejich studiu jsem se však dostala až v posledních letech.

I když Tradiční čínská medicína byla mým vysněným oborem, zajímala jsem se i o jiné metody. Měla jsem to štěstí a velkou čest, pracovat v ambulanci pana doktora Kucharského v Třebíči, který se zabývá biorezonanční terapií přístrojem Bicom optima. Rok a půl na tomto pracovišti mi dal cenné zkušenosti a prohloubil moje vědomosti v této oblasti, ale i v mnohých jiných.

Když se rozhlížím kolem sebe a to i zpětně do svého života, vidím mnoho zbytečných potíží, které jsme si přivodili naším konzumním způsobem života, bezhlavým důvěřováním klasické školské medicíně, odsuzováním všeho jiného. Je těžké vystoupit z davu a vydat se jinudy, obhájit si svoje postoje před těmi, kteří o tom nic neví. Je těžké změnit svoje návyky a zlozvyky. Ale pokud se pokusíte porozumět tomu, jak se věci mají, jak fungují a co je pro vás opravdu důležité, zvládnete to a můžete žít kvalitnější a hodnotnější život. Pokud si zvolíte tuto cestu, budu vám na ní ráda nápomocna.


Absolvované kurzy:

Rok 2014:

Možnosti biorezonance v praxi alergologa, nanočástice, testovací sady KTT. (Biomed CZ, Bratislava, MUDr. Josef Pekárek, MUDr. Oľga Olexová)

Používání elektroakupunktury EAV s ohledem na biorezonanci Bicom. (Biomed CZ, Plzeň, MUDr. Josef Pekárek, MUDr. Pavla Koželuhová)

Testovací sady KTT, baňkování a biorezonance. (Biomed CZ, Třebíč, MUDr. Kucharský)

Rok 2015:

Baňkování (Masérská škola Romana Šimáčka, Brno, MUDr. Petra Uríková)

Výživa dle Tradiční čínské medicíny (Brněnský institut TČM, Brno, MUDr. Petra Uríková)

Rok 2016:

Aurikuloterapie (Brněnský institut TČM, Brno, MUDr. Petra Uríková)

Su - jok I (Brněnský institut TČM, Brno, MUDr. Zinaida Saidová, MUDr. Lenka Kalinová)

Su - jok II (Brněnský institut TČM, Brno, MUDr. Zinaida Saidová, MUDr. Lenka Kalinová)


kontakt / online objednat

IČ 04951042, ZÚJ: 590401 - Budišov


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________

Svět je přesně takový, jaký ho vnímáme. On totiž ani jiný být neumí. Změníme-li své vnímání, změníme tím svět.

Jazyky