KOUČINK SEBEROZVOJE

Koučink seberozvoje vedoucí k novým životním impulzům (osobní vedení dle potřeb)

Osobní vedení dle potřeb? ... co to vlastně znamená?

Každý z nás je mistrem sám sobě. V každém z nás je Boží jiskra. V každém z nás dřímá netušený a jedinečný potenciál. Dobrý rádce nic za nikoho neřeší, protože ví, že by stejně za nikoho nevyřešil to, co je podstatné. Dobrý rádce však může moudře poradit.

A kdy je rada moudrou radou?

Jsem přesvědčený, že rada je tehdy moudrou radou, když v rámci svobodné vůle inspiruje a motivuje, nikoliv když problém rovnou za druhého řeší. Každý člověk musí chtít postoupit vpřed svobodně a sám za sebe. Taková pomoc potom člověku energii neodebírá, ale naopak dodává.

Dobrý kouč seberozvoje by se měl snažit radit moudře a moudře vést svého klienta po stezkách inspirace a motivace, zejména v těch oblastech, které klienta nejvíce blokují.

Nejprve s klientem mapuji základní síť jeho životních vizí, získaných představ, životních hodnot a projevených bloků. Od toho se pak odvíjí individuální osobní vedení. Je skutečně individuální a může se značně lišit případ o případu. U někoho například doporučím napřed začít větší fyzickou očistou organizmu, protože ta má zásadní vliv krom jiného na metabolismus, na autoimunitu, na efektivnost vstřebávání živin z potravy. Díky očistě klient začíná lépe a efektivněji přijímat energie, má menší potřebu jídla, má menší potřebu spánku, je kreativnější, cítí se lépe nejen fyzicky, ale hlavně i psychicky. Je to logické, neboť vše je úzce provázané se vším. Následně můžeme přidat vnitřní psychickou harmonizaci. Díky ní se klient lépe povznese nad svoje obtíže a získává nový a širší úhel pohledu. Díky tomu pak můžeme volit další účinnější cesty k pochopení a odbourávání stávajících bloků.

A nemusí vůbec jít jen o koučink ohledně odbourávání bloků. Stejně tak může dobrý rádce a dobrý kouč poskytovat moudré stimuly v seberozvoji klienta. Může mu být moudrým průvodcem na cestách ke zvyšování schopností, kreativity, mentální kapacity, atd. Díky tomu může klient pronikat do vyšších vibrací, do hlubších rovin vhledu, mohou se mu otevírat nové Vesmíry, může získávat nové životní impulzy. Díky tomu, pak v životě začne potkávat nové lidi, takové, které právě potkat má, a kteří ho mají v životě někam dál posunout. Nové životní situace se začnou dít jakoby náhodou a jakoby mimochodem. Samozřejmě, že žádná náhoda to není. A kdo to pochopí, ten na tom už může pracovat vědomě.

Nelze tedy škatulkově shrnout, co přesně Koučink seberozvoje obnáší. Jak u koho. A v tom by se právě měla projevovat moudrost rádce a kouče v jedné osobě. Cílem je kvalitní cesta životem a dobrý pocit z ní.

Nabízím Vám:

  • osobní vedení dle potřeb, domácí úkoly ...  

CENY:  osobní vedení 60 minut / 500 Kč

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________