VITALIZATION - LIGHT - SPACE

VITALIZATION CANDLEHOLDER

"VŠE JE SVĚTLO" říkají mudrci dávnověku. Ze Světla se rodíme a do Světla se navracíme. Světlo je něco víc, než jen pouhá energie fotonů. Světlo je propojeno s duchovní rovinou. Světlo je symbol, Světlo je princip, Světlo je život, Světlo je zázrak.

Speciální borosilikátové sklo, různé druhy krystalů, posvátná geometrie, prvky Feng Shui, orgonitové prvky, symboly, číselná symbolika a "světelný" záměr tvůrců ...SPACE HARMONIZER

Harmonizéry ViaHuman vyzařují záměr harmonizace životního prostoru a prostoru v našich srdcích. Všechny haronizéry jsou jedinečnou ruční prací skutečých mistrů sklářů. Speciální borosilikátové sklo, různé druhy krystalů, posvátná geometrie, prvky Feng Shui, orgonitové prvky, symboly, symbolika čísel a světelné efekty ... to vše dohromady navyšuje vibrační prostředí.REMOVING HARMFUL RADIATION

Všudypřítomný elektromagnetický smog, elektromagnetické záření, ionizující záření, počítače, televize, mobily, a hlavně wifi internety ... jak se s tím mají naše tělesné buňky vyrovnat?

Minerál baryte je jedním z nejvhodnějších a hlavně neškodných materiálů pro rušení a odstínění škodlivých záření.SINGING QUARTZ PYRAMID

Silný tvarový zářič. Nutno takovou pyramidu zažít. Působí na mnoho způsobů. Je to hudební léčivý vibrační nástroj. Vitalizuje jídlo, vodu... Harmonizuje buňky, orgány, energie, okolní prostor. Je to krása na pohled... Jsou zkrátka tajemné. Propojují hemisféry, uzdravují vodu, jsou zvukem nebeských zvonů ...