VITALIZATION CANDLEHOLDER"VŠE JE SVĚTLO"
říkají mudrci dávnověku. Ze Světla se rodíme a do Světla se navracíme. Světlo je něco víc, než jen pouhá energie fotonů. Světlo je propojeno s duchovní rovinou. Světlo je symbol, Světlo je princip, Světlo je život, Světlo je zázrak.

A navíc, není Světlo jako Světlo. Např. zde je názorná ukázka toho, jaké Světlo zříme, když jej zříme přímo v našem vědomí, tedy bez fyzického omezení našich fyzických očí. Jak je "vidět" Světlo má mnoho podob a úrovní.

Se Světlem můžeme pracovat na mnoha úrovních. Např. svícen tvořený čistými křišťály, který používáme v našem Centru Serafín při vibračních zvukových harmonizacích je neuvěřitelně účinným pomocníkem při čištění prostoru od uvolněných nežádoucích energetických struktur. Světlo vytvářené ohněm, pronikající skrze křišťál a krystaly ... to není jen nádhera na pohled, to je současně i vitalizační účinek.

Světlo je živé, protože živě reaguje na vědomí všeho ve svém okolí. Světlo si zasluhuje naši úctu a vědomou pokornou pozornost. Například německý kvantový fyzik doktor Fritz Albert Popp objevil a prokázal, že všechny živé buňky vyzařují ze svého nitra zvláštní koherentní světlo. Částečky tohoto světla nazval biofotony a v jeho laboratořích probíhá intenzivní výzkum měření vyzařování biofotonů živých buněk za nejrůznějších podmínek. Studují jej i největší počítačové laboratoře. Toto dokonale koherentní světlo je totiž dokonalým médiem pro přenášení informací. Zdá se, že se buňky v našich tělech mezi sebou navzájem dorozumívají právě pomocí světla.

A krystaly?

Krystaly jsou také "živé", protože jejich vnitřní uspořádaná krystalická mřížka v sobě uchovává a vyzařuje informace, reaguje na informační pole a působí na něj. Krystaly specificky ovlivňují (harmonizují) energie okolního prostoru, ovlivňují stav našeho vědomí včetně naší tělesnosti. Můžeme je tedy používat vědomě i během dne, nejen ke zpříjemnění večera.

Svícny ViaHuman (Czech Republic - European Union), vyzařují záměr harmonizace životního prostoru a prostoru v našich srdcích. Všechny svícny jsou jedinečnou ruční prací skutečých mistrů sklářů - Českých sklářů. Speciální borosilikátové sklo, různé druhy krystalů, posvátná geometrie, prvky Feng Shui, orgonitové prvky, symboly, číselná symbolika a "světelný" záměr tvůrců ... to vše jsou dary Světla svícnu.

V dolní části je umístěn harmonizační symbol - protínající se ležaté osmičky v kruhu. Ležatá osmička vyjadřuje nekonečno a symbolizuje harmonické přechody od jangové k jinové energii. Kruh je symbolem jednoty, celistvosti, dokonalosti a zároveň zobrazuje Slunce - zdroj životní energie na Zemi. Vitalization candleholder má průměr 90 mm (3,6")


Vitalization candleholders (diameter 90mm - 3,6")

CRYSTAL

CITRIN

RAINBOW


ROSE QUARTZ

FIRE

SYMBOLSTím nejvyšším a největším vlivem na vitalitu Světla z harmonizační svíce je z principu věci úroveň a naladění Vašeho vědomí. Můžete si harmonizační svícen vybrat a pořídit zcela vědomě, se záměrem harmonizace Vás samotných, nebo Vaší blízké osoby. Se svícnem a jeho Světlem se potom můžete po celý zbytek života ladit a napojovat své vědomí na vibrační schopnosti a dary harmonizačního svícnu. Jednou si jej pořídíte a po celý život s Vámi pak může souznít. Stačí jej čas od času energeticky očistit vodou (ideálně tekoucí) a Sluneční či Měsíční energií. Stane-li se vitalizační svícen dárkem od Vás, zcela jistě tím potěšíte blízkou Duši.