REMOVING HARMFUL RADIATION

This page is still in preparation


Účinné a neškodné odstínění škodlivého záření - krystalický minerál BARYT

Všudypřítomný elektromagnetický smog, elektromagnetické záření, ionizující záření, počítače, televize, mobily, a hlavně wifi internety ... jak se s tím mají naše tělesné buňky vyrovnat?

Vědci se snaží horečně zjistit, proč u mladých mužů klesla za pouhých pár dekád vitální aktivita spermií na kriticky nízkou úroveň, čímž dramaticky narůstá míra jejich neplodnosti (dle WHO činil počet spermií v roce 1950 minimálně 80 milionů/ml, v roce 1964 se počet snížil na polovinu. Snižování pokračovalo šíleným tempem a v roce 2010 činil počet už jen 15 mil/ml. A současně stejně dramaticky klesá i aktivita a pohyblivost spermií) Vědci se domnívají, že by na vině mohl být právě všudypřítomný elektromagnetický smog a ionizující záření. A jestli takto dramaticky útočí škodlivé záření na spermie, stejně tak škodí i ostatním buňkám našeho těla.

V podstatě před tímto zářením není v současnosti žádné účinné a rozumné ochrany. A zdá se, že bude ještě hůř. Zanedlouho budou napojené na WIFI zdroje (a lidským hlasem hovořící) zřejmě i ledničky a pračky a také i to co nás v tuto chvíli ani nenapadne ...

Přesto můžeme provést ve svém domově, či kanceláři alespoň nějaká vitalizující účinná ochranná opatření. A ne jen tak ledajaká. Můžeme využít vlastností Barytu. Jeho účinnost je darem z nebes

Co je Baryt? Jaderné elektrárny mají vymalované stěny barvou, jež je vyrobená z rozemletého minerálu BARYTU. Je to opatření, které velmi účinně a šetrně odstiňuje různá energetická záření (gama záření, rentgenové záření, ionizující záření, elektromagnetické záření atd.) Baryt je krystalický kosočtverečný minerál hojně obsahující Baryum (cca 60%),

Nejvhodnějšími materiály pro pohlcení, rozpuštění a odstínění vysokofrekvenčního záření jsou materiály s vysokým protonovým číslem a vysokou hustotou. A právě takový je prvek Baryum (56 protonů v jádře), potažmo minerál Baryt. Je jedním z nejvhodnějších dostupných a hlavně neškodných materiálů pro rušení a odstínění škodlivých záření.


Protože to považujeme za velmi prospěšné, a máme to v praxi odzkoušené, nabízíme Vám k vitalizaci prostoru a čištění a odstínění škodlivého záření prvotřídní Baryty, tvořené převážně krystalickým Baryem. Jsou krásné, a natolik užitečné, že jsou v podstatě k nezaplacení v dnešní technologické době. Naštěstí nejsou drahé, takže si je může dovolit úplně každý a také úplně všude, kde jich je třeba. Do každé místnosti, do pracovny, k PC a ke svým elektrickým zařízením atd. atd. A jeden menší můžete nosit sebou, aby byl stále s Vámi. Kdo je navíc "kamínkovej", ten ví, nebo cítí, že krystaly jsou "živé" entity. Lze je tedy využívat i zcela vědomě.


Co kus to originál. Účinnost čištění od škodlivého záření však nezávisí na vzhledu baritu. Účinnost závisí na jeho hmotnosti a obsaženém množství baria.

Kvalitní baryt o hmotnosti 500 gramů má schopnost ošetřit (čistit a vitalizovat) místnost o velikosti cca 20 - 25 metrů čtverečních. Uvádí se, že jeho čistící schopnosti jsou údajně trvalé, ale přesto si myslíme, že občasné či pravidelné energetické, "čištění" a "nabíjení" mu nemůže uškodit, stejně jako u ostatních krystalických minerálů.