DĚTSKÝ PROGRAM

DĚTSKÝ PROGRAM - "JAK VIDĚT NEVIDITELNÉ"

Děti, to jsou budoucí dospělí, kteří však zatím ještě neztratili kontakt se svojí domovinou. Práce s nimi a s jejich vnímáním je myslím trojnásob přínosná. Úžasné je, že nejvíc obohacený po dětském programu jsem nakonec já, dospělák.
Cílem dětského programu je zábavnou formou ukazovat dětem neviditelné. Vnímat a cítit neviditelné takovou formou, aby z toho každé dítě mělo fyzické zážitky a vzpomínky. V rámci experimentů, všichni pojídáme kousky buchet, popíjíme vodu a džus, pozorujeme led, nafukujeme a vyfukujme balónky ... a přitom se snažíme procítit a vnímat Energie, Duši, Ducha ...

Domnívám se, že zážitky a prožitky spojené s příjemnými a konkrétními fyzickými smyslovými vjemy se ukládají mnohem snadněji a hlouběji, než pouhé poučky a suché mentorování. Nosné sdělení vyjádřené názorným příkladem, ve kterém každému dítěti ukázkový experiment projde fyzicky přímo rukama (a někdy i žaludkem) se pak lehčeji zapamatuje. Je důležité, aby se každé dítě zapojovalo přímo fyzicky. Například, aby si samo nafouklo balónek atd. Snadněji se později vybavují spojitosti a asociativní souvislosti i v jiných rovinách. Vždyť přece vše souvisí se vším.

Nemá smysl malé děti poučovat o Duši. Ony jsou s ní propojeny mnohem příměji (a upřímněji) než my dospěláci. Je však krásné hrát si a být hravý a ještě k tomu si umět hrát s největšími ukrytými pravdami světa. V takové hře je pak ještě něco navíc, jakýsi Duch podstaty.

Program jsem vytvářel tak, aby si to děti mohly zahrát s rodiči i doma a aby je mohly samy něčemu učit. A přitom si u toho společně dají buchtičku a pitíčko, no zkrátka moc příjemné mňamkové hraníčko. Rodiče tak mohou být vtaženi do dětské energie, dětského zájmu a vnímání a uvidí, že oni sami mohou dětem připravovat a vymýšlet tisíc jiných názorných příkladů pro jiná různá témata či poučení.

Jak bychom například znázornili hravou formou, že myšlenky jedince neustále pracují, jsou všude a ovlivňují všechny ostatní lidi a celé lidstvo? Že bychom třeba vzali sítko a moučkový cukr a přes sítko jej sypaly do vody v míse? Cukr bude představovat myšlenky a voda v míse bude vědomí lidské společnosti. Každý kousek cukru se rozpustí do celého objemu vody ... je to prostě tvůrčí a zábavná činnost.

Ještě než přejdu ke konkrétnímu popisu dětského programu, dovolím si uveřejnit jeho zhodnocení od Zuzany Rihákové , která má velmi bohaté a kvalitní zkušenosti s koučinkem osobního rozvoje.

Zuzana se jednou zúčastnila Haluzické dětské dílničky současně s ostatními dětmi, kde jsem měl dětský program JAK VIDĚT NEVIDITELNÉ. A musím říci, že mi udělala dvojnásobnou radost. Poprvé tím, že dílničku prožívala opravdově, stejně jako děti. Když skončil experiment s lámáním loupáčků, zeptal jsem se dětí, kdo si chce ještě nalámat loupáčky, které zbyly. Přihlásila se s takovou vervou a s takovou jiskrou v očích, že v tu chvíli nebylo rozdílu mezi ní a dětmi. A podruhé tím, jak tuto dílníčku zhodnotila. Zuzana Riháková je profesionál v oblasti našich "neviditelných částí", podvědomých programů a nekonečných kosmických zrcadel. Sama je skvělou lektorkou. Je mi ctí a radostí poslouchat ji. Přináší nám úžasné a důležité téma "Zrcadlení vztahů a výměna podvědomých programů". Děkuji Zuzano.

Hodnocení od Zuzany Rihákové:

Zúčastnila som sa detského programu pod Jirkovým vedením: " Ako vidieť neviditeľné". Bol to pre mňa veľký zážitok, pretože Jirko názorne predviedol, ako je možné priblížiť "nehmotný svet" aj našej logickej mysli. Program bol síce určený deťom, ale obohatil aj mňa ako dospeláka, ktorý sa tematikou neviditeľnej časti v nás zaoberá profesionálne už vyše 10 rokov. Udržať si pozornosť malých detí je náročné, ale Jirko ich svojími praktickými hrami nielen zaujal, ale verím, že im pomohol spojiť viditeľný a neviditeľný svet, ktorý je našou prirodzenou súčasťou. Napríklad sme navliekali korálky znázorňujúce jednotlivých ľudí na niť, ktorá vyjadrovala našu prepojenosť na úrovni duší. Jirko to domyslel naozaj do detailov, pretože každá korálka bola iná buď svojou farbou alebo tvarom, podobne ako sa odlišujeme my ľudia. Okrem toho sme každej korálke dali meno nášho príbuzného. Potom sme pili vodu s tmavým džúsom, v ktorom plávali kocky ľadu, na ktorých Jirko demonštroval časť ľadu nad hladinou, teda viditeľný hmotný svet a väčšiu časť ľadu pod hladinou, ktorá predstavovala neviditeľnú časť nás. Názorných hier bolo viac a boli skutočne veľmi zaujímavé. Jasne z nich vyplývalo to, čo bolo asi cieľom programu - "zviditeľniť neviditeľné" za účelom pochopenia, ako fungujeme, pretože práve tá neviditeľná časť nás ovplyvňuje najviac. Čím viac sa s ňou oboznámime, tým ľahšie sa nám žije. Jirko ďakujem za krásny zážitok.

Zuzana

dětský program  "JAK VIDĚT NEVIDITELNÉ"


SLÁMKOVÝ ÚSMĚV

Slámka, nebo propiska, nebo dřívko atd. Na úvod navození dobré nálady a smíchu. Asi 3 minuty držíme slámku v zubech tak, aby se rty nedotýkaly. Tím se zpětným mechanismem začnou vyplavovat endorfiny, hladina kyslíku stoupá, energie narůstá. Funguje proti bolení hlavy, proti spoustě a spoustě nemocím. Zlepšuje to náladu. Zakončení cvičení srdečným smíchem.

TIP DĚTEM: RŮZNĚ POSCHOVÁVAT SLÁMKY - V AUTĚ, DOMA, NA CHATĚ ... BUDE SE TO ČASTO HODIT PRO RODIČE :-)


VŠE ŽIVÉ VYZAŘUJE NEVIDITELNOU ENERGII. CÍTĚNÍ ENERGIE Z VLASTNÍCH RUKOU

2 magnety pro každé dítě. Dítě procítí odpor magnetů. Se zavřenýma očima se ho snaží nacítit při jemném krouživém pohybu magnetů vůči sobě. Odloží magnety a totéž se snaží cítit mezi holými přiblíženými dlaněmi při stejně jemném krouživém pohybu a při jemném oddalování a přibližování. Děti jasně cítí síliu a odpor mezi dlaněmi ...

POUČENÍ: OSOBNÍ PROŽITEK VYZAŘOVÁNÍ ENERGIE Z VLASTNÍCH RUKOU. POCHOPENÍ, ŽE VŠE ŽIVÉ ZÁŘÍ A VYZAŘUJE ENERGII.


SKRYTÉHO A NEVIDITELNÉHO JE NEJVÍCE

Dva kusy ledu v míse s čistou pitnou vodou, barevný džus. Představujeme si, že dva kusy ledu jsou dva lidé. Voda symbolizuje svět, ve kterém žijeme. Napřed jen čistá voda. Když je vše čisté, vidíme vše. Každý kousek jednoho ledu vidí všechen led druhého kusu ledu. I tu část pod vodou, které je nejvíc. Když je však svět zamlžen, třeba spěchem, dospělí nemají čas v klidu spolu mluvit, strachem, nebo se hned rozčilují a nepočkají se svým názorem a hned někomu nadávají, tak jim uniká čirá skutečnost = NALIJEME PROTO DO MÍSY ZAMLŽENÍ. A protože si hrajeme, tak si uděláme mňamkovou mlhu třeba džusem z černého rybízu. A najednou už není vidět to, co je pod hladinou. Už je vidět jen to, co je na povrchu, nad hladinou a NA CO SE DÁ SÁHNOUT. O tom neviditelném už mnoho lidí neví, a proto v něj nevěří. MY ALE VIDÍME, ŽE TAM JE, A JE TO PODSTATNÁ ČÁST. JE TAM TOHO NEJVÍC. PROTO NEMŮŽEME POSUZOVAT LIDI JEN PODLE TOHO, CO JE VIDĚT. MAJÍ V SOBĚ VÍCE TOHO, CO VIDĚT NENÍ. DUŠI, ZKUŠENOSTI ...

POUČENÍ: NEMŮŽEME LIDI SOUDIT, PROTOŽE JE NEZNÁME CELÉ.


JSME VIDITELNOU FORMOU DUCHA

Menší kousky ledu v míse s vodou. Rozbijeme kusy ledu na menší kousky. Představujeme si, že tekutá voda v míse je celkový Duch. Vznikl led z vody nebo voda z ledu? Led z vody. Duch umí na sebe vzít viditelné podoby. Stejně jako voda přijala formu v podobě kousků ledu. My lidé jsme přece viditelní. A když člověk umře, tělo se rozloží a zmizí, tedy ztratí viditelnou podobu. Stejně jako když kousek ledu roztaje. KAM SE VŠAK VRÁTÍ PEVNÁ VODA Z LEDU? ZPĚT DO TEKUTÉ VODY. DUŠE SE VRÁTÍ ZPĚT DO CELKOVÉHO DUCHA. Žije tedy dál. Žije ve svém prostředí. Duše dál vnímá a přemýšlí.

POUČENÍ: JSEM DUCHOVNÍ BYTOST VE FYZICKÉ FORMĚ.


VNITŘEK DÁVÁ TVAR VNĚJŠKU. NEVIDITELNÉ DÁVÁ TVAR VIDITELNÉMU

Nafukovací balónky. Každý balónek představuje člověka. Každý člověk je naplněný dechem života. Lidé vidí jen zevnějšek a myslí si, že to je ta důležitá část. Nitro je však důležité. Nitro to jsou myšlenky, city, představy. Nitro je ve všech lidech. Stejně jako je vzduch ve všech nafouknutých balóncích. Bez neviditelného nitra je balónek bezcenný. Kam odcestuje vzduch, když se rozhodne balónek opustit? Neztratí se. Připojí se k ostatnímu vzduchu. Stejně jako se Duše vrátí do celkové Duše - Ducha.

POUČENÍ: CO JE V NITRU ČLOVĚKA, JE DŮLEŽITĚJŠÍ, NEŽ TO CO JE NA POVRCHU.


NÁŠ VZTAH K DUCHU, K BOHU

Buchta, nebo loupáčky atd. Nalámeme to na různé kousky. Vypadají kousky stejně? Ne, jsou si sice podobné, ale každý má jiný tvar, jinou velikost. Ale něco mají společné. CO MAJÍ SPOLEČNÉ? PŘÍSADY (mouka, sůl, cukr, atd ) Každý člověk je malou částečkou Boha. Buchta představuje Boha, celkový Duch. Stejně jako kousky buchty, máme i my Božské přísady - vlastnosti míru, radosti, lásky, moudrosti, síly, zdraví, soucítění ...

POUČENÍ: JSEM DÍTĚ DUCHA, A PROTO MÁM JEHO VLASTNOSTI.


VŠICHNI JSME SPOJENI

Korálky, knoflíky (každý jiný, s dírkou uvnitř), provázek. Provázek představuje Ducha nebo Boha. Korálky a knoflíky jsou lidské osobnosti. Každý je trochu jiný. Při navlékání každý vysloví jméno, koho právě korálek představuje. Maminku, dědečka, paní učitelku Zdeňku, atd. Uvnitř nás všech je dokonalé společné spojovací vlákno. Je nejhlouběji v nás. Tam jsme všichni stejní. To co nás spojuje je celkový Duch. Dokonalé Boží schopnosti nás spojují a propojují ...

POUČENÍ: VŠICHNI JSME SPOJENI. V DRUHÝCH LIDECH MOHU HLEDAT DOKONALOST.


VYŠŠÍ VIBRACE A VYŠŠÍ SVĚTY UŽ NEVIDÍME OČIMA - UNIKAJÍ NAŠIM SMYSLŮM

Volně otočná vrtulka na špejli, nebo třeba i větrák. Když do vrtulky foukáme mírně, točí se pomalu. Když se točí pomalu, vidíme vrtulku. Když se energie zvýší a více foukáme, vrtulka se roztočí o hodně rychleji. Otáčky se zvýšily. Vibrační podstata se zvýšila. Vrtulku už očima nevidíme vůbec. Proč? Vždyť tam přece pořád je? Dokonce je více aktivní. Naše tělesné smysly ji však už nestíhají vnímat. Jsou vytvořeny pro tento náš hmotný svět, který má svoje vlastní otáčky a vibrace. Proto spousta lidí nevěří tomu, na co se nedá sáhnout. Vrtule sice není vidět, ale my jsme chytří, my přece můžeme cítit, jak působí. Stejně tak můžeme cítit, jak působí Duše.

POUČENÍ: NA VYŠŠÍ SVĚTY SI NEMŮŽEME SÁHNOUT RUKOU, MŮŽEME VŠAK VNÍMAT JEJICH ÚČINKY.


NAPŘÍKLAD SNY. JDE SI SÁHNOUT NA SNY? JDOU VYFOTIT?

Vlastní zkušenosti, vlastní úvaha. I když o snech můžeme pouze vyprávět, i když nejdou sny vyfotit ani je nemůžeme rozřezat, přesto existují, to přece vědí všichni lidé. A víme také, že sny na nás působí. Můžeme to pozorovat a můžeme to vnímat.

POUČENÍ: ÚČINKY KTERÉ VNÍMÁME, JSOU SKUTEČNOSTÍ. PŘÍČINA TĚCHTO ÚČINKŮ JE PROTO TAKÉ SKUTEČNOSTÍ.


HRA PRO RODIČE - OTÁZKA POLOŽENÁ VESMÍRU

Klid, pohoda a "náhodná" kniha. Dítě může svým rodičům zajímavě poradit. Když bude jeho rodiče opravdu něco zajímat, mohou se na odpověď zeptat Vesmíru. Mohou si myslet otázku, na kterou opravdu chtějí znát odpověď. Nechť se připraví, uklidní se, uvolní se a náhodně vyberou knihu a náhodně ji někde otevřou. Výběr knihy ať nechají na volné intuici. Ať knihu vyberou citem.

ÚCHVATNÉ: TAM KDE KNIHU NÁHODNĚ OTEVŘOU, TAK TAM V PRVNÍM ODSTAVCI OTEVŘENÉ KNIHY, BUDE PRO NĚ UKRYTÁ SYMBOLICKÁ ODPOVĚĎ.


Dětský program může dále pokračoval tématy

  • Co všechno můžeme dělat ve snu
  • Jak je možné, že mi strom může poradit
  • Co dělají dětské sny
  • Vyprávění dětských snů rodičům
  • Sny pomáhají dětem zvykat si opět životu na Zemi


CENY:  dle domluvy

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________