AUTOPATIE

Jedná se o celostní léčebnou metodu (neléčí nemoc, ale bytost jako celek), která vychází z principů klasické homeopatie, vyvinutou Jiřím Čehovským. Na rozdíl od homeopatie se však k léčbě využívá vlastní esence léčeného člověka nebo zvířete, jež se získává naředěním slin, dechu či prány (u zvířat případně i moči), vodou ve speciální lahvičce, kde kromě homeopatického naředění dochází zároveň i k potencování autopatického preparátu. Příprava i aplikace jsou velice jednoduché, takže je většinou zvládne ošetřovaný sám. Takto naředěná esence na principu rezonance stimuluje a oživuje jemné kreativní energie, tzv. vitální sílu, označovanou také jako čchi nebo prána, obnovuje schopnost léčeného tyto energie správně přijímat, což organizmus navrací do stavu harmonie a tedy i zdraví. Autopatie má schopnost zasáhnout příčinu nemoci, která se často nachází v jemnohmotných tělesných rovinách. Podle pana Čehovského závisí míra, do jaké se to daří, na vnitřním, karmickém stavu organizmu a jeho jemnohmotných složek.

Autopatie se osvědčila při problémech akutních, ale především chronických a komplikovanějších, a to při potížích fyzického i duševního charakteru.

Pokud máte zájem o konzultaci Vaší autopatické léčby, pomoc s výběrem vhodného ředění, způsobu přípravy autopatického preparátu a stanovením frekvence jeho užívání, jsem Vám k dispozici. Možná je jednorázová konzultace nebo dlouhodobá asistence při Vašem léčení.

CENY:   60 minut / 500 Kč

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________