ASTROLOGICKÉ VÝKLADY

Astrologické výklady od našich skvělých externistů:


KT:

"Jak nahoře, tak i dole a naopak, píše se ve Smaragdové desce Herma Trismegista. Proto z postavení hvězd na obloze v okamžiku narození živé bytosti, zahájení projektu nebo v době jakéhokoliv jiného začátku se usuzuje, jaký ona bytost či projekt bude mít "osud". Pročpak ty uvozovky? Horoskop člověka, zvířete, vztahu, země nebo události zobrazuje jejich kvality a dispozice, talenty, ale také možné překážky a problémy, kterými "majitel" horoskopu může během své existence čelit. Nejde tedy o zachycení nějakých nevyhnutelných dějů. Jako vždy záleží na tom, jak kdo se svými rozdanými kartami dovede hrát. Astrologie pomáhá porozumět sobě, druhým lidem a událostem, které v životě zrozence přicházejí. Dokáže ovšem také nabídnout řešení problematických situací nebo záležitostí, které se v životě stále opakují a nedávají člověku spát.

Mně je blízký přístup psychoastrologický, ve kterém je zrozenec veden k pohledu "zevnitř ven", tedy vychází ze sebe a vnější dění vnímá jako odraz svého vlastního nastavení. Neboli nežehrá na "zlý osud", pokud přijde např. uranský tranzit a život se mu najednou otočí naruby. Nic se neděje náhodou a astrologie je jedním z nástrojů, které umožňují takovéto záležitosti pochopit a správně, tedy konstruktivně, k nim přistoupit. Nebo napoví, kdy bude vát příznivý vítr, aby zrozenci neunikly vhodné příležitosti.

A umí toho ještě mnohem víc.

Astrologie si mě získala před cca 15 roky a od té doby, s občasnými přestávkami, se jí aktivně zabývám. Učila jsem se ji převážně z literatury a praxí, později jsem sbírala poznatky i na astrologických kurzech, především u Ondřeje Habra. Učím se ovšem stále. Astrologie je živá nauka, v posledních letech se do ní začleňují nová tělesa, u kterých se leckdy teprve objevuje, co v horoskopech představují. Práce s Lilith a Chironem je pro mě nezbytností, sleduji také další kentaury (Nessus, Pholus) a ženské asteroidy (Vesta, Pallas, Juno, Ceres).

Nabízím náhled do horoskopu narození Vašeho, Vašich blízkých nebo vztahu, pokud si s něčím nevíte rady a cítíte, že by Vám astrologie mohla být nápomocná. Můžeme se také podívat, jaké výzvy a příležitosti se Vám v životě pravděpodobně objeví. Vše probíhá ve formě osobní konzultace. Potřebuji k tomu vědět datum, místo a co nejpřesnější čas (na minuty) narození člověka (zvířete) nebo vzniku události či projektu, na kterého/které se chcete zeptat.

Pokud si přejete do tajů astrologie více proniknout, avšak horoskopy jsou pro Vás "španělská vesnice", nabízím Vám také možnost seznámení se se základními prvky horoskopu, tedy s archetypy jednotlivých znamení, s planetami a planetkami, citlivými body a jejich vzájemnými aspekty a samozřejmě i s astrologickými domy a různými typy horoskopů"

CENY:  500 Kč za běžný výklad

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________