ROTARY WATER VITALIZERThe ViaHuman flow Harmonizer changes the biological benefits of water. Its purpose is to transform negative information inside your water memory into information that gives encouragement and harmony, thus multiplying water purification capabilities. The combination of rotation of water, the Golden Section and minerals has a positive effect on water.


VODA ŽIVÁ U VÁS DOMA

unikátní rotační vitalizační harmonizér vody ViaHuman

Vitální voda potřebuje rotaci a životadárnou energetizaci. V přírodě se to děje tou nejpřirozenější cestou. Kohoutková voda z běžného vodovodního potrubí, je však z tohoto hlediska voda umrtvená. Její vitalita je velmi nízká. Vnitřní struktura přírodního uspořádání vodíkových vazeb je u kohoutkové vody z hlediska vitality zcela zničena a deharmonizována. Je dobré to vědět. Je to první krok k nápravě vitality vody, kterou pijeme, vaříme z ní, koupeme se v ní ,,, Pokud chceme dodávat našim buňkám vodu živou, můžeme pro to něco udělat.


vnitřní struktura vitalizéru vody
vnitřní struktura vitalizéru vody

* levotočivá rotace (dynamické síly zlatého řezu)

* křišťály 9ks

* stříbro 3ks (super jemné koloidní stříbro)

* karneol 1 ks

* šungit 1 ks

* kosmické symboly a symbolika čísel

* nádherná vodní modlitba

* pravotočivá rotace (dynamické síly zlatého řezu)


Rotací vody se aktivuje dynamika Torzního pole, čímž se produkuje určité množství tzv. energie nulového bodu. Touto energií je pak sycena narotovaná voda a díky takto vitalizované vodě jsou syceny také buňky našeho těla, protože naše tělo je téměř samá voda. Když mají malé děti málo energie, tak mají ve zvyku spontánně na podvědomé úrovni roztáhnout ruce a začít se točit kolem své osy. Je to vlastně stejný pohyb, jako u Dervišova tance. Tento pohyb rotací hmoty těla aktivuje energii nulového bodu a sytí tím buňky těla touto Kosmickou energií. A nejde jen o energie. Voda je médiem propojujícím vědomí Kosmických subjektů. Je fascinující, že voda jakožto médium, je nejrozšířenějším elementem v 3D rovině našeho Vesmíru.

Voda je základním elementem života. Po celý zbytek života můžete těžit z několika málo zásadních informací o vodě. Není voda jako voda. Zdravá voda není poškozená ani deformovaná. Zdravá voda je ŽIVÁ voda. Vyplatí se investovat trochu pozornosti vodě, kterou poskytujeme našemu tělu, protože ŽIVÁ voda působí komplexně na celou bytost, nejenom na fyzické tělo. Díky ŽIVÉ vodě se kromě fyzického zdraví, také navyšují další vibrační úrovně bytosti. A díky tomuto převibrovávání, se například zaměření pozornosti bytosti postupně přesouvá k hlubším a hodnotnějším tématům života. Takto komplexně a provázaně jsme uvnitř uspořádáni. Vibrační navyšování se projevuje (a možná je to hlavní rys) také v zaměření naší pozornosti a ve výběru životních témat. Rosteme pak nejen tělesně, ale i duševně a duchovně.

Prostá VODA ... kdo by to byl řekl, že?


Harmonizér ViaHuman, co kus to originál. Nejen, že uzdravuje vodu, ale je i hezkou "dizajnovkou". Vše je neustále vyvíjeno, průběžně testováno a zdokonalováno. Prostě to všechny baví.

Jedná se o kvalitní český výrobek (European Union) s patentovaným technickým řešením. Svým provedením v sobě spojuje tradici přesné výroby, řemeslný fortel českých sklářů a duchovní potenciál českého národa - potomků Keltů a Druidů. Každý harmonizér je díky prvkům ruční výroby originálem. Je prolnutím českého Ducha s fortelem.


VITALITA UPRAVENÉ VODY

Nabízíme Vám k celoživotnímu užívání harmonizér vody, jehož úroveň kvality ozdravování vody je již na takové výši, že rozsah harmonizace a vitalizace vody překračuje mnohá očekávání. Harmonizér vody ViaHuman hloubkově uzdravuje a léčí poškozenou vodu a NAVRACÍ VODĚ VITALITU. Posuďte sami:

vpravo: vliv upravené vody na bambusové kořeny

i po 27 měsících je rýže s upravenou vodou bez plísně

O harmonizaci vody se samozřejmě pokouší i mnohé jiné systémy. A nutno říci, že také fungují. Nepracují však s něčím zásadním a podstatným, s řízenou rotací vody. Jak je výše uvedeno, rotace vody je klíčovým aspektem při "uzdravování" a vitalizaci vody. Harmonizér ViaHuman pracuje s vícestupňovou řízenou rotací, jak jen nejlépe umí. Je to výsledek dlouhodobého hledání, a testování. Nejprve specifickou levotočivou rotací ve vodě mažeme destruktivní balastní informace, které voda cestou k uživateli do sebe informačně uložila. Následně několika různými vlivy působíme na vodu podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a zkušeností.

Dalším důležitým krokem je zápis a "uzamčení" léčivých informací a energií do struktury vody další specifickou, tentokrát však již pravotočivou vlnou řízené rotace vody. Přesně tento rotační a turbulentní princip se děje v horských bystřinách a potůčcích. Díky rotaci se voda čistí a natahuje si do sebe okolní informace.

Specifické rotátory. Výsledek dlouhého vývoje. Voda se roztočí dle křivky přírody - zlatého řezu

Živá příroda je uspořádaná podle principu zlatého řezu a právě princip zlatého řezu je specifikem rotačního působení harmonizéru ViaHuman. Navyšujeme vodě její vitální potenciál. Dynamické síly, jež v harmonizéru postupně dynamicky roztáčí proudící vodu, jsou řízeny principem zlatého řezu. Ve střední části harmonizéru dochází k prudké turbulenci (různé vrstvy vody jsou vystaveny střihovému efektu) neboť nižší odtokový rotátor pracuje v opačném směru. A právě ve střední části, v oblasti nejprudších turbulencí (rotací), přejímá voda vibrační vzorce vložených krystalů, stříbra, symbolů, modlitby... Díky prudkým turbulencím vody, jsou navíc vibračně stimulovány vložené krystaly o vhodné velikosti (takové, aby co nejvíce v turbulencích vířily). Spolu s nimi tam víří i stříbrné kuličky, čím dochází k žádoucímu velmi jemnému koloidnímu účinku.

příroda je konstruována dle principu zlatého řezu - graficky tomu odpovídá Fibonacciho křivka

Voda je tekutým krystalem. Proto je tak důležité, čemu je voda před naším pozřením vystavena. Rovné vodovodní trubky jsou doslova umrtvovačem vnitřní struktury vody a jejího vitálního potenciálu. Kromě tohoto trubkového totálního megaumrtvení si v sobě voda nese ještě hromady balastních destruktivních informací našeho "moderního" světa. Jedy, elektromagnetický smog, technologické informace všeho druhu, stresy, agrese ...

Úžasné je, že rotační harmonizér ViaHuman Vám takto rotačně a "léčivě" a vitalizačně, bude sloužit po celý zbytek života. Stačí pouze, aby jím protékala voda. Žádné další investice. Jedno rozhodnutí a celý život z něj těžíte.

Masaru Emoto vyvinul metodu, kterou lze zobrazit strukturu vody vystavené různým informacím.

Fotografie vnitřní struktury vody, která byla vystavena různému informačnímu poli. Voda vystavená negativním informacím nebyla schopná vytvořit organizovaou strukturu, natož harmonické krystaly.


INFORMACE POD POKLIČKOU - Voda je po všech stránkách fenomén. Voda krom jiného zapisuje a přenáší informace. Voda reaguje na stav vědomí , reaguje na morfická pole, na mentální stavy, psychické energie... Výzkum japonského badatele Masaru Emota to nádherně dokládá úžasným a bohatým fotografickým materiálem, který ani nepotřebuje další komentář. Zde jsou fotografie vodních krystalů. Asi všichni cítíme, že kvalita vody je pro kvalitu života člověka veledůležitá. Dnes už víme, že kvalita vody není jen její chemické složení a chemická čistota. Je to něco mnohem víc. Natolik víc, že nás to zcela přesahuje. Pokud pro kvalitu vody Vašeho života, chcete udělat to, co pro ni udělat můžete, tak prosím zvažte následující informace.

VODA JE ZÁ - ZRAK. Samotné slovo zázrak nám říká, že se jedná o něco, co je ukryto ZA ZRAKEM a tedy, že to současnými vědomostmi jen tak nepochopíme. A přesně takovým ZÁ ZRAKEM je voda. Víme, že Jan Křtitel křtil v tekoucí vodě, víme že existuje svěcená voda, že mýty vyprávějí o vodě živé a vodě mrtvé. To vše víme, ale i přes moderní laboratoře stále nechápeme podstatu vody. Dokonce to je přesně naopak. Čím více vědci o vodě objevují, tím více se jim vzdaluje pochopení podstaty jejího chování.

PŘEVRATNÝ OBJEV. VODA V TĚLE MÁ SLOŽENÍ H3O2! Špičkový americký vědec Dr. Gerald Pollack zkoumá se svým týmem vědců na Washingtonské univerzitě záhadné vlastnosti vody. Postupně odhaluje, že voda v živých buňkách nemá složení H2O, jak se dosud vědci domnívali, ale že vytváří struktury H3O2. Tyto struktury mají zcela odlišné vlastnosti od známé H20. Dr. Gerald Pollack to nazývá čtvrtým skupenstvím vody - VODA ŽIVÁ. A nyní si to dejme do souvislostí s dalšími dvěma úžasnými objevy:

SVĚTLO - INFORMACE - VODA. Německý kvantový fyzik doktor Fritz Albert Popp objevil a prokázal, že všechny živé buňky vyzařují ze svého nitra zvláštní dokonale koherentní světlo. Částečky tohoto světla nazval biofotony a v jeho laboratořích probíhá intenzivní výzkum měření vyzařování biofotonů živých buněk za nejrůznějších podmínek. Zdá se, buňky mezi sebou komunikují právě díky vyzařování biofotonů a že potraviny poskytují organismu informace právě skrze biofotony.

BUŇKY JSOU SAMÁ VODA. A opět Dr. Pollackovi se podařil další fantastický objev. Již na základních školách nás učí, že živé buňky se skládají z molekul. Dr. Pollack zjistil, že co do počtu molekul, se dle výpočtů průměrná lidská buňka skládá, z 98,7 % z molekul vody. Jinými slovy 98,7% stavebních kamenů těla člověka je VODA ŽIVÁ - ZÁZRAK, přičemž z jader buněk je vyzařováno dokonale koherentní (dokonale informační) světlo.

jedno jablko vystavené dvěma různým vlivům - harmonizační versus destruktivní informace

PRINCIP PŮSOBENÍ HARMONIZÉRU ViaHuman. Harmonizér ViaHuman je výsledkem dlouhodobého bádání, testování a ověřování. Obsahuje tu nejlepší kombinaci vlivů na strukturu vody, jakou v současnosti známe. Účinné technologické desatero:

  • První řízená levotočivá rotace postupně rozrotovává proud vody dynamicky dle Fibonacciho křivky (křivka dle principu zlatého řezu) čímž se z vody vymazávají balastové informace. Voda je tekutý krystal, takže vzájemné nastavení vodíkových můstků hraje klíčovou roli. Zdá se, že v rotačním působení na uspořádání struktury vody hraje zásadní roli povaha Torzního pole, tak jak jej objevil a definoval geniální ruský vědec Genadij Šipov. Voda jakožto živel nám neustále prokazuje, že potřebuje rotaci a že ani neumí téci rovně. Rotace je přímo jejím principem. Má-li dostatek potřebné rotace, potom umí správně pracovat s informacemi. Také proto se zdá být voda z bystřin o tolik zdravější, protože je zřejmě ideálně narotovaná - nainformovaná. Poté co harmonizér vymaže balastní informace, předává v rámci turbulentního víru (na několika různých úrovních) harmonizující a vitalizující vlivy a informace:
  • Informace a energie a vibrace křišťálu
  • Informace a energie a vibrace karneolu
  • Informace a energie a vibrace šungitu
  • Informace a vibrace stříbra + slabý koloidní účinek stříbra
  • Informace a energii krásné a silné vodní modlitby života a zdraví
  • Přímé napojení na síly a principy, jež zrcadlí symbol propojování a čísla 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 - více zde
  • Vibrace léčivých křišťálových pyramid předaných vloženým elementům suchou cestou
  • Vibrace léčivých křišťálových pyramid předaných vloženým elementům vodní a světelnou cestou
  • Na závěr se informace uzamykají do struktury vody řízenou pravotočivou rotací, která postupně rozrotovává proud vody opět dle Fibonacciho křivky (křivka zlatého řezu) avšak tentokrát v opačném pravotočivém gardu, čímž do vody ukládá nosné informace a energie.

Nádherná vodní modlitba uvnitř harmonizéru

"Vodo miluji Tě. Vodo děkuji Ti. Vodo uctívám Tě. Prosím pomoz nastolit harmonii duše a těla. Prosím pomoz zbavit duši stresu a tělo nežádoucích látek. Prosím pomoz nastolit a procítit lásku v našich srdcích s ohledem na nejvyšší dobro každého

MINIMUM VODNÍHO KAMENE. Vibrační ozdravování harmonizérem ViaHuman působí na vnitřní strukturu vody tak mocně, že se z ní běžně neusazuje vodní kámen. A to je velmi zajímavé. Můžeme se pak jen domnívat, že pokud se uvnitř harmonizéru neusazuje vodní kámen, že se pak neusazuje tolik ani v našem těle.

NABÍDKA DVOU TYPŮ HARMONIZÉRU Harmonizér nabízíme ve dvojím provedení. Na pohled vypadají obě provedení v podstatě shodně. Hlavním rozdílem je použitý materiál specifických vnitřních rotátorů vody. Levnější provedení STANDARD je má vyrobené ze speciálního certifikovaného nezávadného plastu, zatímco dražší provedení PREMIUM je má vyrobené z nerezové oceli. Provedení PREMIUM má také vnitřní válec (pracovní) i vnější kužel (okrasný) skleněný, zatímco provedení STANDARD opět z nezávadného speciálního plastu. Na pohled však obě provedení vypadají stejně.

ROTARY WATER VITALIZER - PREMIUM

ROTARY WATER VITALIZER - STANDARD