Na podvědomé úrovni přistupuje lidstvo k číslům archetypálně, neboť podvědomí lidstva je moudré a ví, že jednotlivá konkrétní čísla zrcadlí konkrétní základní principy Kosmu. Ty nejsou ani dobré ani špatné. Je princip duality dobrý nebo špatný? Je princip propojování odlišných sfér dobrý nebo špatný? Principy nejsou ani dobré, ani špatné. Jsou, jaké jsou. Jsou potřeba. Jsou tvůrčí, neboť pomáhají formovat Univerzum. Pokud porozumíme Kosmickým principům a silám, jež jednotlivá čísla zrcadlí, potom se na ně můžeme napojovat zcela vědomě.