FLOW DISC


Vitalizační směs CCB a FLOW DISC z CCB směsi vyvinuly spojenými silami dvě společnosti, které se věnují energetickým procesům, energeticko harmonizačním výrobkům a Kosmickým principům obecně. Skrze vývoj FLOW DISCU se tak spojila společnost VIA HUMAN s naším CENTREM SERAFÍN. Toto spojení přineslo vytvoření nového společného projektu a nové společnosti HUMAN RELAX, která zaštiťuje a vyrábí FLOW DISC.

Aktuálně HUMAN RELAX vyvíjí další nové varianty výrobků z vitalizační směsi CCB a také nové varianty uplatnění velmi silného Tvarového zářiče FLOW DISCU z jiných materiálů. Věříme, že vzájemnou pomocí s tvůrčím přístupem, vznikají nové synergické efekty.

Hlubší pochopení základních Kosmických principů, jako je např, Posvátná Geometrie, Kosmická Numerologie, Kosmická Symbolika, Řeč Univerza, Energetické procesy, přináší hlubší propojení s Kosmickými silami, které utváří Univerzum.

Vědomí, a to ať už si představíme Kosmické vědomí, anebo naše vlastní vědomí, prostě vědomí obecně, tak vědomí jako takové, je hnací silou a hybatelem událostí. Nikoliv hmota. Vědomí je hybatelem událostí, je příčinou kauzality. Vědomí formuje energie, Vědomí tvoří. A proto nám může v našich životech tolik pomáhat hlubší pochopení základních Kosmických principů.

Níže najdete ikony s různými, vzájemně propojenými tématy, které jsme dlouhodobě zkoumali a se kterými jsme doposud hlouběji pracovali. Velmi doporučujeme jejich hlubší prozkoumání. Pokud si v nich najdete právě tu svoji "AHA" informaci, anebo s něčím budete rezonovat, potom budeme spokojení, že jsme malinkou troškou mohli přispět k novému a hlubšímu vnímaní světa.

FLOW DISC svojí konstrukcí vychází ze základní Posvátné Kosmické Geometrie. Zrcadlí tím základní Principy Kosmu. Myslíme si, že jejich pozitivní účinek je dobře vidět např, na měření stavu čaker při používání FLOW DISCU (zde o tom více).

Naše lidská DNA obsahuje Boží Moudrost, stejně jako ji obsahuje celé Univerzum. Zvědomováním si základních Principů Kosmu se aktivují podprahové Kódy v naší DNA. A život se tím může proměňovat. Cesty života tak mohou vědoměji vést ke Světlu.

VIA HUMAN a CENTRUM SERAFÍN se již nějakou dobu věnuje bádání, hledání, vývoji, tvoření, a současně také výrobě, v nejrůznějších oblastech Energií, Symboliky, Numerologie, Materiálů, Harmonizérů vody atd. atd. Jedním z našich dalších počinů je právě FLOW DISC. Vše holisticky souvisí se vším. Proto jsme přesvědčeni, že i mnohé jiné naše výtvory jsou v holistické harmonii s Energiemi a informační matricí ukrytou ve FLOW DISCU. Společně tak mohou s FLOW DISCEM vytvářet synergické efekty.

  • Např. skvělá Harmonizační Karafa s vodou od společnosti VIA HUMAN, nabitá energiemi FLOW DISCU, může člověku prospívat zázračnými účinky naibrované vědomé vody.
  • Anebo jiný příklad: po prostudování úžasné Kosmické Numerologie od CENTRA SERAFÍN pomocí Karet SVĚTLO ČÍSEL, se mohou při užívání FLOW DISCU probouzet nové obasti neomezeného tvůrčího potenciálu.

Předkládáme vám proto naše tipy, co by mohlo být prospěšné propojovat s účinky FLOW DISCU.


Práce s vodou. Harmonizační Krystalové Karafy, Poháry, Harmonizéry


Karty Kosmické Numerologie, Zpívající Křišťálové Pyramidy

FLOW znamená napojení a proudění energií. Jedním z důvodů, proč energie u FLOW DISCU tak mohutně proudí, je speciální směs CCB, ze které je vyrobený (40% čistého Křišťálu, 20% Barytu, Carbometum®, superčisté Zlato, superčistá Platina ... )

Tato mimořádná vitalizační směs přímo láká a vybízí také k využití u jiných výrobků a jinými způsoby. Jednou ze zajímavých možností je nabídnout lidem pytlovanou CCB směs, např. pro vytvoření podlahy ve sprchovém koutě, kde energetická vitalizační směs ve styku s vodou a s bosýma nohama, má obvzláště mimořádný smysl.

Zvažujeme také využití mimořádně silného Tvarového zářiče FLOW DISCU. Jeho vzor bychom rádi nabídli vyrobený z jiného materiálu (aby to bylo lehké) k zavěšení na zeď. Tvarový zářič by tak mohl působit v prostoru, třeba na úrovni hlavy někde v kanceláři a ještě by mohl být navíc i dizajnovou ozdobou kanceláře.

Zkoušíme také nanášet na FLOW DISC povrchově pevné vločkové Zlato. Provádíme aktuálně zátěžové zkoušky, zda tato povrchová úprava odolá dlouhodobému namáhání.

Možností využití speciální směsi CCB je zdá se velmi mnoho, a to je dobře. Je RaDostí být u toho a mít možnost takto tvořit.